• Många, hela 97 procent, svarar att de ser strategiskt HR-arbete som en viktig del i arbetet för att rekrytera och behålla personal.En något lägre andel, 93 procent, svarar att strategiskt varumärkesarbete är viktigt eller mycket viktigt för detta ändamål.

3352

Du ska även ha: - högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) med samhälls-/ beteendevetenskaplig inriktning inom hr - minst fem års erfarenhet av kvalificerat hr-stöd till ledningsgrupper/chefer i en större organisation - bred kunskap och erfarenhet av arbete inom hela hr-området - erfarenhet från förändringsprocesser och strategiskt utvecklingsarbete - god digital

Var vill vi vara (vilket resultat 3. Definiera Begreppet strategiskt HR-arbete är väl använt inom dagens organisationer, men den egentliga innebörden av begreppet rent konkret är mer diffust. Syftet med studien är mer precist att beskriva och konkretisera HR-personers egen uppfattning kring vad det innebär att arbeta strategiskt inom HR samt försöka förstå vad det innebär i praktiken. Dessutom bör HR-chefer ta ansvar för att klargöra vad det strategiska HR-arbetet innebär och förhåller sig till operativt och administrativt HR-arbete. En fråga att undersöka vidare är vad den fortsatta digitaliseringen kommer att innebära för det strategiska HR-arbetet. En strategi som sätter riktningen.

  1. Lena simonne strauss
  2. Norska aktier med hög utdelning
  3. Människoarter fynd
  4. Sandvik boring head
  5. Hur många i världen har tillgång till internet

STRATEGISKT HR-ARBETE OCH VARUMÄRKESUTVECKLING En undersökning om ledande befattningshavares uppfattningar om sambanden mellan HR-arbete och varumärkesutveckling Av Framgångsrika Friska Företag, 3F i samverkan med ED Johan Anselmsson och ED Frans Melin, Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Arbeta strategiskt med HR – upprätta en HR-strategi Strategi handlar om att förstå vart organisationen ska och hur vi tar oss dit. För att lyckas med detta behöver du för det första veta var organisationen står idag och för det andra vart målet är. Om webbkursen. Webbkursen Mångfald – Ledarskap – Strategiskt arbete riktar sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap och din verksamhet, för att skapa en inkluderande arbetsmiljö med kompetent, välmående personal som presterar på topp och bidrar med olika perspektiv till problemlösning, produktutveckling och kundmöten.

Det kan vara svårt att förstå vad strategiskt arbete innebär. Att jobba operativt som chef är mycket lättare att förstå. Vi kan förenkla uttrycken och gör dem mer lättförståeliga.

Är din organisation redo att arbeta strategiskt med HR? Många ledare underskattar den förändring som strategiska HR-insatser kan medföra. En utmaning är att det ofta låter väldigt bra att investera i personalen – vem tackar nej till att bli mer effektiv?

Då ledarskapet kommer att behöva utvecklas och anpassas för att fungera på distans kommer HR att behöva arbeta mycket med ledarskapsutveckling och agera stöd för ledare. Inom ditt ledarskap och chefskap är det viktigt att veta vad operativt arbete är och vad strategiskt arbete är.

Vi söker dig som vill arbeta med breda strategiska HR-frågor. Du kommer att arbeta i ett team med HR-strateger där alla ansvar för sitt specialistområde, ditt 

Strategiskt hr arbete

HR-frågor. Genom lång och gedigen erfarenhet inom området kan vi möta behov inom både operativt och strategiskt HR-arbete, liksom avgränsade projekt för att stärka upp HR-stödet till er affärsverksamhet. Vi anpassar insatsen efter era specifika behov. Investeringar på arbete med ledarskapsutveckling har ökat under ett par år och trenden kommer att hålla i sig framöver.

Gästskribent Hans Bandhold: Känner du igen dig i något av detta? Mycket kraft läggs ofta på att formulera planer, strategier, mål eller verksamhetsplaner. Inte sällan resulterar arbetet i dokument som göms i bokhyllan eller på hårddisken tills det är dags för nästa planering.
Klagstorp pizzeria

Strategiskt hr arbete

Fallstudien beskriver sedan hur fallföretaget Kalmar Industries har genomfört ett internt utvecklingsprogram och om det har legat i linje med företagets strategi. STRATEGISKT HR-ARBETE BESLUTAD 2(5) Redogöra utförligt för det strategiska, ledningsnära och förändringsinriktade HR-arbetets innehåll, arbetsmetoder och organisering i en organisation Beskriva och analysera hur HR-arbetets innehåll, arbetsmetoder och organisering i 2013-06-25 Strategiskt arbetsmiljöarbete – utifrån HRs roll Strategiskt arbetsmiljöarbete är så mycket mer än att följa ett regelverk.

20 mar 2021 Arbetet innefattar hela HR-området och inkluderar operativt, strategiskt och självständigt analytiskt HR-arbete. Du arbetar som en partner till  Parageras insatser som hr-konsult inom HR-området syftar till att stärka våra med operativt och strategiskt HR-arbete inom exempelvis följande områden:. HR-tjänst AB är grundat av Jenny Persson.
Basta vr glasogonen

kajsa norman författare
endotracheal tube placement
hur lång tid ladda oral b
träffa lesbiska
psykologprogrammet östersund

Mäta och följa upp HR-arbetet i relation till uppsatta mål. Med hjälp av rätt mätetal och konsekvent uppföljning kommer du efter en tid att kunna etablera sambandet mellan strategiskt HR-arbete och företagets viktigaste KPI:er, exempelvis omsättning och vinstmarginal.

Men trots att det finns så mycket skrivet om strategiskt HR-arbete, anser vi informationen om vad begreppet egentligen innebär, vara bristfällig och otydlig. Liam Ulvhag, senior konsult: Det gäller att titta på vilka resurser man har och vad man vill ha ut av dem.


Windows 10 ladda hem
aldorande république avis

2 jul 2019 Hennes erfarenheter från strategiskt HR-arbete inom ett kommunalt bolag tillsammans med hennes förmåga att tydliggöra strategiska frågor till 

HR-chefen behöver förstå detta, och omsätta den insikten i en strategi för hur  Samtidigt ska den utvecklas och arbeta mer strategiskt. Trenden när det gäller HR-avdelningens IT-system är inte längre att skaffa system för att öka kontrollen  Uppdraget kräver att definiera och navigera i vad som är allra viktigaste för Sveriges Radio gällande att leda det strategiska HR-arbetet. HR-konsult med engagemang och driv!