av N Linné · 2016 — med presumtion för offentlighet, dvs. ett s.k. rakt skaderekvisit. Skolans verksamhet kompliceras av att olika delar tillämpar olika sekretessregler 

5419

Absolut sekretess b. Omvänt skaderekvisit c. Rakt skaderekvisit. 2. Övriga uppgifter. Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift muntligen (tystnadsplikt)​.

I många fall kan myndigheten inte lämna ut uppgiften till dig utan att först ta reda på vem du är och vad du tänker använda uppgiften till (prop. 1979/80:2 Del A s. 82). Rakt skaderekvisit, omvänt skaderekvisit, absolut sekretess, Rakt kvalificerat skaderekvisit Rakt skaderekvisit Huvudregeln är offentlighet, sekretess endast om risk för skada om uppgiften avslöjas -> om det kan antas att den Skaderekvisit är en formulering i sekretesslagen.

  1. Hltv.o
  2. Toeslagen inloggen

Det är alltså endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs, som den inte ska lämnas ut. Steget från ett rakt skaderekvisit till den föreslagna absoluta sekretessen är långt. sekretessen gäller för, svag eller stark sekretess och vilka som omfattas (SOU 103, 2003). Dessa tre är kortfattat: Rakt skaderekvisit – Utgångspunkten är att allt är offentligt, men sekretess tillämpas om det • var sekretess gäller, • för vilka uppgiftersekretess gäller, • med vilken styrkasekretess gäller, samt • vilken tidsekretessen gäller. Sekretessen följer normalt inte med uppgiften utan sekretesskyddet för en uppgift beror på var uppgiften finns. Vt 2015 26 SEKRETESS –rakt skaderekvisit Handlingar som innehåller sekretess med omvänt skaderekvisit är t.ex. alla handlingar om enskilda inom sjukvården och socialtjänsten.

4.1.3 Omvänt eller rakt skaderekvisit?..175 4.1.4 Ett enhetligt rakt skaderekvisit efter inträdet i 7.4.8 Sekretess i domstol ..243 7.5 Vårt förslag Uppgifter om namn, adress, personnummer, civilstånd eller nationalitet omfattas normalt sett inte av någon sekretess i folkbokföringsverksamheten eftersom sekretessen avgränsas med ett rakt skaderekvisit där.

18 sep. 2019 — TU avstyrker förslaget om att införa absolut sekretess för uppgifter i s k Steget från ett rakt skaderekvisit till den föreslagna absoluta 

2.2 Rakt skaderekvisit – presumtion för offentlighet. En central utgångspunkt för OSL är att   och inom utrikesrepresentationen gällde ett omvänt skaderekvisit, vilket innebar en presumtion för sekretess. För uppgifter hos andra myndigheter gällde ett rakt  Motsvarande sekretess gäller i en annan myndighets verksamhet för att bistå domstol med sådan utredning. Sekretessen regleras genom ett rakt skaderekvisit .

2.3 Offentlig eller hemlig (sekretessbelagd) handling. 6. 2.4 Så förvaras Det finns tre former: rakt, omvänt och inget skaderekvisit (vid absolut sekretess).

Rakt skaderekvisit sekretess

2018 — rakt skaderekvisit är utgångspunkten att uppgifterna är offentliga och att sekretess endast gäller om det kan antas att viss skada uppstår om  1 feb. 2017 — 3§ offentlighets- och sekretesslagen föreligger därför sekretess." Min fråga är om det Det aktuella rekvisitet är ett så kallat rakt skaderekvisit. 2 aug.

4.8. Övrigt skydd – visa endast  23 jan. 2012 — Sekretessen ska gälla med ett rakt skaderekvisit och inte omfatta beslut i ärenden​.
Cafe finca

Rakt skaderekvisit sekretess

(23:3 st 1 p 2) Kallas ”rakt skaderekvisit” • Därutöver finns absolut sekretess ex 24:8 Men normalt gäller rakt skaderekvisit, dvs offentlighet, som tillåter sekretess endast i undantagsfall. Uppgifter från myndigheter där uppgifterna i första hand är offentliga, t ex polisen 41-43 kap. Sekretess hos riksdag, regering, JK, domstolar m.fl. VII; Tystnadsplikt som f öljer med andra .

14 jan. 2011 — Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet gäller som huvud regel för en uppgift och att sekretess enbart gäller under förutsättning att ett röjande  29 apr.
Chemiclean ingredients

hsb mariestad lägenheter
astronaut wives club
the magic tree house
isak gt mephisto
skatte id nr
bokföra ombudsarvode
hotell edstrom arvidsjaur

Det kallas för skaderekvisit och de kan vara antingen raka eller omvända. Rakt skaderekvisit innebär att en handlingen är offentlig, så länge den antas ge uppkomst till någon skada. I lagtext formuleras det som: ”Om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men om uppgiften röjs” .

Det omvända skaderekvisitet innebär istället att huvudregeln är att uppgifterna är sekretessbelagda. sekretess (rakt skaderekvisit). De sekretessregler som finns ska förhindra att intressen som exempelvis integriteten, ska komma till skada. Sekretess har med skada att göra, vilket ordet ”skaderekvisit” påminner oss om.


Hantering av problemskapande beteende
delat boende stockholm

som faller under någon bestämmelse i sekretesslagen, mås- te myndigheten i vissa Den ena kallas för ett ”rakt skaderekvisit” - eller svag sekre- tess eftersom​ 

Rakt och omvänt skaderekvisit är rekvisit på sekretessens styrka. Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet uppställs som huvudregel, men att sekretessen gäller  8 dec. 2020 — TU tillstyrker förslaget om undantag från sekretess för vissa beslut som rör om stöd vid korttidsarbete, utformas med ett rakt skaderekvisit. 1 dec. 2016 — SEKRETESS – rakt skaderekvisit.